Śpetsiaalsed konteinerid (erikonteinerid)

Tank konteineri (konteineri cisternas)

Ķīmisko vielu un nebīstamo šķidrumu pārvadāšanai un uzglabāšanai paredzēti 3 konteineru cisternu pamatveidi: Beam, Frame (Generic) un Swap.

Konteineri cisternas – dēvēti arī par ISO cisternām vai intermodālajām (IM) cisternām – konstruēti starptautiskiem kravu pārvadājumiem pa sauszemi, dzelzceļu un jūru. Šie konteineri ir neaizvietojami, ja izlejamo šķidrumu pārvadāšanai nepieciešams izmantot vairākus transporta veidus

Beam tank - Siju konteiners – izturīgs un daudzveidīgi izmantojams, ar samazinātu taras masu. Īpaši viegli apkalpojams un remontējams

Frame (Generic) tank - Rāmju konteiners – siju/karkasu konteineru apvienojums. Ietilpība – no 7,500 līdz 27,000 litriem

Swap tank - Noceļamais konteiners – universāls kravu pārvadāšanas līdzeklis. Ietilpība – līdz 35, 000 litriem. Plaša modeļu, dizaina un specifikāciju izvēle

Kravu pārvadājumiem tankkonteineros ir daudz priekšrocību, piemēram, viens tankkonteiners ar tilpumu 20 500 l var aizvietot simts cilindriskas tvertnes ar tilpumu 205 l, mazinot transportēšanas izdevumus, taras bojājumu un šķidruma izlīšanas risku, kas raksturīgs transpotēšanai mazietilpīgās cilindriskās tvertnēs

Tankkonteineri:

 • droši
 • ērti
 • ekonomiski izdevīgi
 • garantē drošību un operativitāti pārvadājumos door-to-door
 • viegli uzglabājami (kā pilni, tā tukši)
 • ērti sakopjami pirms nākamās transportēšanas, maksimāli ierobežojot dīkstāves laiku
 • Kalpo 20-30 un vairāk gadus

Tankkonteineri paredzēti visu veidu nebīstamo un bīstamo šķidrumu, tostarp

 • šķidrās gāzes,
 • viegli uzliesmojošu vielu,
 • ķīmisku vielu,
 • toksisku vielu
 • ieelpošanai bīstamu vielu transportēšanai

Tankkonteinera cisterna ir iemetināta rāmja iekšpusē, kas pasargā cisternu no bojājumiem pārvietošanas laikā un apgāšanās avārijas gadījumā. Tankkonteinera rāmis konstruēts saskaņā ar starptautiskajiem standartiem (ISO), kas nosaka precīzus izmērus un pieļaujamās nobīdes.

Cisternas tilpums atkarībā no ražotāja un tankkonteinera tipa var svārstīties no 17 500 l līdz 27 000 l, taču rāmja izmērus vienmēr ierobežo ISO noteiktie standarti – 6,058mm x 2,438mm x 2,591mm (20' x 8' x 8'6") (izņemot Swap).
« back to list